Ponedjeljak - Petak 07:30-15:30+385 22 642 360voditelj.ervenik@gmail.comButiga 2422306 Ervenik

Projekt ZAŽELI

Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik.

O projektu

OPĆI CILJ PROJEKTA: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupnom ruralnom području.

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.087.859,40 KUNA (Projekt je sufinancirala Europska unija u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda)

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA

OPĆINA ERVENIK
Butiga 24, 22306 Ervenik
Tel:022/642-360 | 642-967
www.ervenik.hr
opcina.ervenik@gmail.com


Projekt ZAŽELI

Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik.

O projektu

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
SC1. Unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena s područja općine Ervenik, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici što će uz ublažavanje posljedica njihove nezaposlenosti potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
SC2. Omogućiti obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati pomoć i podršku starijim osbama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici.

PRIORITETNA KATEGORIJA: Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene
Krajnji korisnici iz ranjivih skupina: zaposlene žene pružat će pomoć i poršku najranjivijim članova zajednice te se u cilju daljnjeg zapošljavanja educirati.

OČEKIVANI REZULTATI:
-Projektom se planira zaposliti 8 žena koje će se tijekom 24 mjeseca brinuti o ukupno 40 korisnika.
-Stručno osposobvljavanje/usavršavanje za 4 žene.


Osnovne informacije o projektu

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupnom ruralnom području


Pročitaj više


O Općini Ervenik

Općina Ervenik je smještena u sjevernom kopnenom dijelu Šibensko-kninske županije i u sjevernom dijelu Dalmacije, na njenom spoju s Likom…


Pročitaj više


O programu “Zaželi“

Program „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada…


PROČITAJ VIŠE

AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Pročitaje više o aktivnostima na našem projektu

No more posts

SVE AKTIVNOSTI


Održavanje životnog prostora

ODRŽAVANJE


Usluge u kućanstvu i održavanje životnog prostora korisnika čistimNabavka lijekova i hrane

NABAVA


Logistička podrška u nabavci hrane i lijekova za korisnikePratnja do liječnika

PRATNJA I PODRŠKA


Pratnja do liječnika i pomoć u kretanju za teže pokretne korisnikeRADNO VRIJEME


Obratite nam se


Ponedjeljak
7:30 – 15:30
Utorak
7:30 -15:30
Srijeda
7:30 – 15:30
Četvrtak
7:30 – 15:30
Petak
7:30 – 15:30
Subota
Prema potrebi
Nedjelja
Prema potrebi

Predrag Burza

PORUKA NAČELNIKA OPĆINE ERVENIK

Projekt će doprinjeti poboljšanju kvalitete života naših sumještana starije životne dobi kroz rad mobilnog tima koji pruža usluge u kućanstvima, a naročito održavanje čistim životnog prostora, socijalizaciju korisnika kroz društvene aktivnosti i informiranje, logističku podršku nabavke lijekova i hrane, pratnja do liječnika, te drugi pomoćni poslovi u kućanstvu.PROJEKTNI TIM

Za provedbu projekta, definiran je projektni tim koji će se sastojati od voditelja projekta i koordinatora projekta.


VODITELJICA PROJEKTA

Jelena Puača

Zadatak ovog člana je vođenje svih aktivnosti na projektu; uspostava suradnje sa svim dionicima u zajednici; administrativni poslovi i sl.;KOORDINATORICA

Dragana Balać

Zadatak ovog člana tima je koordiniranje rada žena, praćenje dnevnog, tjednog i mjesečnog rada s krajnjim korisnicima; obilazak svih dionika projekta na terenu; informiranje voditelja o potrebnim intervencijama i sl.
VOĐENJE PROJEKTA


Općina Ervenik kao prijavitelj ima iskustvo u sličnim poslovima u trajanju od već 7 godina, kroz projekte pomoći u kući starim i nemoćnim osobama za 7 do 15 žena u sezonskom zapošljavanju. To daje legitimitet i potvrđuje kapacitet zaposlenika općine na čelu s načelnikom, zamjenicom i pročelnikom da nadgledaju provedbu i sudjeluju u savjetodavnim aktivnostima te prezentaciji, jer zbog podkapacitiranosti općine nisu u mogućnosti osobno se posvetiti ovako zahtjevnom projektu. Svi oni također posjeduju volontersko iskustvo u pružanju volonterske pomoći u zajednici kroz međunarodne projekte koji su se nakon rata provodili na ovom području. Za njh se ne traži sudjelovanje u financiranju plaća kroz ovaj projekt.Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Općine Ervenik © Sva prava pridržana