Aktivnosti
i događanja

koordinacijski sastanakOdržan IV. koordinacijski sastanak

14.12.2022.by admin

Dana 14.12.2022. godine u prostorijama Općine Ervenik održan je četvrti koordinacijski sastanak s ženama zaposlenima na projektu “Zaželi za bolji Ervenik”.