http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-16.png

Zaželi za bolji Ervenik

UP.02.1.1.16.0219

Izradu mrežne stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Općine Ervenik.
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2022/10/lenta.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-10.png

O projektu

Općina Ervenik je smještena u sjevernom kopnenom dijelu Šibensko-kninske županije, s površinom od 213,28 km2, disperzirana je na 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro Polje, Radučić, Pađene i Oton. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u općini Ervenik trajno je nastanjeno 816 stanovnika, od toga preko 70% staračkog stanovništva, u dobi preko 65 godina.
Prema indeksu razvijenosti, općina Ervenik uvrštena je u I. kategoriju, s osnovnim obilježjima: velika disperziranost, nepostojanje javnog prijevoza, niti vodovodne mreže, lokalne ceste su u lošem stanju. Na području općine ne postoje medicinske ustanove, pošte, banke ili bilo koje druge institucije, nezaposleno stanovništvo mlađe životne dobi je sa nižom razinom obrazovanja, žive od socijalnih primanja i na granici su siromaštva, što sve skupa daje jasnu sliku loših društveno-ekonomskosocijalnih uvjeta življenja.

Glavni cilj projekta jeste zapošljavanje 14 teže zapošljivih žena na ruralnim područjima, pripadnica ciljanih skupina, s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, na žene bez škole i sa nižim stupnjem obrazovanja, koje će skrbiti o 84 stare i nemoćne osobe te doprinijeti poboljšanju njihove kvalitete života kroz pružanje usluga u kućanstvu (nabavka i dostava hrane i lijekova, priprema obroka, održavanje čistim životnog prostora, socijalizaciju korisnika kroz društvene aktivnosti i informiranje…), te na taj način umanjiti osjećaj usamljenosti i izoliranosti iz zajednice i odložili njihovu preranu institucionalizaciju u staračke domove i udomiteljske obitelji.

Projekt je u potpunosti usklađen sa svrhom i opravdanošću, jer potiče uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, smanjuje rizik od siromaštva, te utiče na kvalitetu života, kako zaposlenih žena, tako i krajnjih korisnika. Provedba projekta doprinosi mjerljivom pokazatelju OP “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020” kroz zapošljavanje 14 žena pripadnica ranjive skupine koje žive u ruralnom području. Projekt svojom provedbom doprinosi rješavanju problematike definirane strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini, što se prepoznaje u činjenici da je unaprijeđenje položaja žena na tržištu rada jedan od glavnih ciljeva Strategije za rodnu ravnopravnost 2020-2025, da su u Nacionalnom planu za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021.-2027.godine žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.
Projekt je u skladu sa Razvojnom strategijom Šibensko-kninske županije: cilj C4-Razvoj kompetentnih i zapošljivih ljudskih resursa i jačanje socijalne uključenosti (prioritet C4-P1-M1-Poticanje zapošljavanja razvijanjem sustava društveno korisnog rada), te je u potpunosti usklađen sa Strateškim razvojnim programom općine – Cilj 3. Povećanje kvalitete života, lokalnog upravljanja, ljudskog i socijalnog kapitala/Prioritet 3.2.Jačanje institucionalnog kapaciteta i razvojnog upravljanja.

Projektom će se zaposliti jedna osoba zadužena za koordinaciju provedbenih aktivnosti na određeno vrijeme. Općina Ervenik, kao prijavitelj, ima iskustva u sličnim poslovima kroz sezonsko zapošljavanje gerontodomaćica (prosječno 10, u trajanju od 7 godina). Osim toga, u zadnje dvije godine općina Ervenik ima iskustva u provođenju desetak projekata financiranih od strane nacionalnih i europskih fondova: rekonstrukcija i modernizacija tri nerazvrstane ceste, obnova društvenog doma u naselju Radučić, izrada Strateškog razvojnog programa i Strategija razvoja općine Ervenik od 2022.-2027. godine, rekonstrukcija tlačnog cjevovoda naselja Radučić.

Obvezni partneri na projektu “Zaželi za bolji Ervenik” su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, koji osigurava da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine, u pogledu statusa nezaposlenosti i obrazovnog statusa i Centar za socijalnu skrb Knin, koji osigurava suglasnost za krajnje korisnike, da su prihvatljivi za sudjelovanje na projektu.

Kroz provođenje ovog i sličnih projekata na ruralnom području doprinosi se rješavanju postojećih problema i potreba u zajednici, smanjuje se broj nezaposlenih i potiče se briga o najranjivijim kategorijama društva, za koje ni ne postoji bolji model skrbi. S obzirom na trend ubrzanog starenja populacije i smanjenog nataliteta, iskustva stečena kroz provođenje ovakvih projekata od presudnog su značaja za nastavak provođenja sličnih projekata u budućnosti i sprečavanje iseljavanja ratom opustošenih područja od posebne državne skrbi. JLS-e kao prijavitelj će u svojim budućim Strategijama i proračunima dati prioritet aktivnostima koje se financiraju ovim pozivom, isto tako će upotrijebiti stečena znanja i iskustva u apliciranju na neke nove Pozive na regionalnoj i nacionalnoj razini. Rezultati projekta imati će pozitivne utjecaje na sve pripadnike društva, te poticati nove načine organiziranja i rada za dobrobit cjelokupne zajednice.

http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-15.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-14.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2022/10/pro.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2022/10/grbovi.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Ciljevi projekta

Pomoć i briga za 84 stare i nemoćne osobe, čime će se doprinijeti poboljšanju kvalitete života, kroz pružanje usluga u kućanstvu (nabavka i dostava hrane i lijekova, priprema obroka, održavanje čistim životnog prostora, socijalizaciju korisnika kroz društvene aktivnosti i informiranje…), te na taj način umanjiti osjećaj usamljenosti i izoliranosti iz zajednice.

Zapošljavanje 14 teže zapošljivih žena, na ruralnim područjima, pripadnica ciljanih skupina, s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, na žene bez škole i sa nižim stupnjem obrazovanja.

http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-15.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-14.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2022/10/ciljevi.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-curved-separator.png

Ukratko o projektu

Vrijednost projekta
Vrijednost projekta je 692.160,00 kn, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%), u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Korisnik sredstava
OPĆINA ERVENIK
Butiga 24, 22306 Ervenik
Tel:022/642-360 | 642-967
www.ervenik.hr
opcina.ervenik@gmail.com
Područje djelovanja
Projekt se provodi na području svih pet sela Općine Ervenik i na dijelu područja Općine Kistanje.
Partneri na projektu
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin.
Trajanje projekta
Trajanje projekta je 8 mjeseci, počevši od 28.07.2022. do 28.03.2023. godine.
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2022/10/maja-1.png
http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-curved-separator.png

Kako vam možemo pomoći?

Ukoliko imate pitanja vezana uz projekt i projektne aktivnosti, želite nam dati primjedbu ili pohvalu - kontaktirajte nas putem online obrasca ili navedenih kontakata.
  Adresa

  Općina Ervenik
  Butiga 24,
  22306 Ervenik

  Telefon

  +385 (0) 22 642 360
  +385 (0) 22 642 967
  +385 (0) 91 572 0675
  +385 (0) 92 314 5276

  Email

  voditelj.ervenik@gmail.com
  koordinator.zazeli.ervenik@gmail.com
  opcina.ervenik@gmail.com
  http://www.zazeli-ervenik.eu/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png