Ponedjeljak - Petak 07:30-15:30+385 22 642 360voditelj.ervenik@gmail.comButiga 2422306 Ervenik


Projekt

Poticanje socijalne uključenosti kroz podršku zapošljavanju žena i podizanju kvalitete života s područja općine Ervenik


Osnovne informacije

O PROJEKTU


Općina Ervenik je smještena u sjevernom kopnenom dijelu Šibensko-kninske županije i u sjevernom dijelu Dalmacije, na njenom spoju s Likom. S veličinom od 213,28 km2 zauzima 7,1% kopnene površine županije, prema zadnjem popisu stanovništva brojala je 1105 stanovnika, što bi činilo prosječnu gustoću naseljenosti 5,18 stanovnika/km2. Općina se sastoji od 5 statističkih naselja: Ervenik, Mokro Polje, Pađane, Radučić i Oton. Jedna od obilježja općine je i velika disperziranost, ne postojanje javnog prijevoza, predominacija starijeg stanovništva, vrlo niska zaposlenost, među nezaposlenima je najviše onih sa SSS. Najveći broj stanovnika je bez primanja, zatim slijede umirovljenici te osobe koje primaju socijalnu naknadu. Prosječna starost stanovništva iznosi 58,1 godinu što znatno nadmašuje županijski i državni prosjek.

Infrastruktura je vrlo slabo razvijena, lokalne ceste su u vrlo lošem stanju, u nekim dijelovima naselja nema električne energije, vodovodne mreže ni signala za internet.
U Općini Ervenik veći je broj stanovnika treće životne dobi kojima je neophodna pomoć drugih naročito iz razloga jer na području Općine Ervenik nema državnih institucija tipa doma za umirovljenike, socijalne službe za pomoć i njegu, niti postoji mogućnosti bilo kakvih medicinskih specijalističkih pregleda ili fizikalnih terapija osim usluge primarne zdravstvene medicine koju obavlja jedan liječnik jedanput mjesečno za cijelo područje. Za sve ostale medicinske usluge, nužan je odlazak u Knin ili Šibenik, a često i Split, Zadar i Zagreb.
Bolest i usamljenost konstantna je pojava koja prati ovu kategoriju stanovništva.

Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života kroz rad mobilnog tima koji pruža usluge u kućanstvima, a naročito održavanje čistim životnog prostora, socijalizaciju korisnika kroz društvene aktivnosti i informiranje, logističku podršku nabavke lijekova i hrane, pratnja do liječnika, te drugi pomoćni poslovi u kućanstvu. Aktivnosti projekta obavljati će ciljane skupine, nezaposlene žene (8), pretežito pripadnice srpske nacionalne manjine, starije od 50 godina i žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem različitih profila kojima su izgledi pronalaženja radnog mjesta jako mali ili nikakvi kojih prema službenoj evidenciji ima oko 20. Bar polovica od njih će se tijekom projekta dodatno obrazovati/usavršiti kako bi se unaprijedile mogućnosti njihovog zaposlenja. Pomoć koju će pružati za 40 krajnjih korisnika je za njih esencijalna, jer ne postoji drugi model skrbi za ovako ranjive članove zajednice. Velika većina njih su povratnici, čiji su domovi stradali u ratnim zbivanjima, i neodržavani zbog nepovoljne socijalne i ekonomske situacije njihovih obitelji. Mlađi i radno sposobni članovi njihovih obitelji često žive negdje drugdje zbog posla.

Aktivnosti financirane ovim projektom usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i na socijalizaciju starijih i nemoćnih osoba te sprječavanje njihove prerane institucionalizacije u domove i udomiteljske obitelji.

Projekt je stoga u potpunosti usklađen s svrhom i ciljem ovog poziva, jer potiče uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, smanjenje rizika od siromaštva te utječe na kvalitetu života starih, nemoćnih, invalidnih osoba u teško razvijenim i slabo naseljenim mjestima općine Ervenik. Projekt je također usklađen sa zakonodavstvom EU, nacionalnim zakonodavstvom te strateškim okvirom (OPULJP, Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova te strateškim djelovanjem za ravnopravnost spolova, strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH, smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja).

Za provedbu projekta, definiran je projektni tim koji će se sastojati od voditelja projekta i koordinatora projekta.

Općina Ervenik kao prijavitelj ima iskustvo u sličnim poslovima u trajanju od već 7 godina, kroz projekte pomoći u kući starim i nemoćnim osobama za 7 do 15 žena u sezonskom zapošljavanju. To daje legitimitet i potvrđuje kapacitet zaposlenika općine na čelu s načelnikom, zamjenicom i pročelnikom da nadgledaju provedbu i sudjeluju u savjetodavnim aktivnostima te prezentaciji, jer zbog podkapacitiranosti općine nisu u mogućnosti osobno se posvetiti ovako zahtjevnom projektu. Svi oni također posjeduju volontersko iskustvo u pružanju volonterske pomoći u zajednici kroz međunarodne projekte koji su se nakon rata provodili na ovom području.
Europska Unija

Europski strukturni i investicijski fondovi

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Općine Ervenik © Sva prava pridržana