Ponedjeljak - Petak 07:30-15:30+385 22 642 360voditelj.ervenik@gmail.comButiga 2422306 Ervenik


O nama

Projektni tim


Voditeljica i koordinatorica

Jelena Puača
Dragana Balać

Voditeljica projekta vodi sve aktivnosti na projektu; uspostavlja suradnju sa svim dionicima u zajednici; obavlja administrativne poslove i slično dok koordinatorica projekta koordinira rad žena, prati dnevni, tjedni i mjesečni rad s krajnjim korisnicima; obilazi sve dionike projekta na terenu; informira voditelja o potrebnim intervencijama i sl.


GERONTODOMAĆICEJovanka Babić


Dušanka Bjelobrk


Milena Kutlača


Aleksandra TišmaIvana Tošić


Dušanka Trivić


Anka Vujinović


Vera Vukmirica


Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Općine Ervenik © Sva prava pridržana